Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. "LE DROIT HUMAIN" - Ελληνική Ομοσπονδία
Διεθνείς, International
Στην Ελλάδα, In Greece
Μήνυμα Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη
Μήνυμα Κραταιοτάτης Μεγ. Διοικητή
Διεθνείς, International
  
   
 • Από 15 έως 20 Δεκεμβρίου 2022, τρία μέλη τού Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματος, ο υπεύθυνος τών Πιονιέρικων Στοών (Πολωνός), η Μεγάλη Γενική Γραμματέας (Βελγίδα) καί η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής τής Ελληνικής Ομοσπονδίας, μετέβησαν στην Βηρυτό καί πραγματοποίησαν αφή φώτων της πρώτης Στοάς Τελειοποίησης τού DROIT HUMAIN στον Λίβανο. Οργάνωσαν, επίσης, τελετές αυξήσεων σε διάφορους βαθμούς (4ο, 12ο, 13ο καί 14ο) καθώς καί φροντιστήρια. Με την ευκαιρία, πταγματοποιήθηκαν καί συντονιστικές συναντήσεις με τις 5 κυανές Στοές τής χώρας. Το Τάγμα μας, παρά τις δύσκολες συνθήκες στο Λίβανο τα τελευταία χρόνια, προοδεύει εντυπωσιακά.
 
   
 • Στις 5 καί 6 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η  2η Συνάντηση με τίτλο "Ελευθεροτέκτονες Χωρίς Σύνορα"που οργάνωσε η Βελγική Ομοσπονδία στις Βρυκέλλες, με τη συμμετοχή καί Αδελφών από άλλες χώρες όπου λειτουργεί το Droit Humain. Από την Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχε η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής, Ενδοξωτάτη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη, 33ο. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα γαλλικά καί τα αγγλικά, σε ολομέλεια (στην αρχή καί το τέλος)  καί σε 6 χωριστές καί παράλληλες θεματικές ενότητες, που κάλυπταν βασικά συμβολικά θέματα αλλά καί κοινωνικούς προβληματισμούς. 
 
    
 • Στις 21 καί 22 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη εορτασμός τής  επετείου 100 χρόνων τού Droit Humain στην Αυστρία. Συμμετείχε 6μελής αντιπροσωπεία τής Ελληνικής Ομοσπονδίας με επικεφαλής την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή, Ενδοξωτάτη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη, 33ο. Πραγματοποιήθηκε, με την ευκαιρία, καί τελετή αύξησης στον 32ο βαθμό. Οι Αδελφές καί οι Αδελφοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις τελετές, να συσφίξουν τις σχέσεις τους με Αδελφούς άλλων χωρών, αλλά καί να επισκεφθούν αξιόλογα μνημεία τής Βιέννης, ορισμένα από τα οποία είναι συνδεδεμένα με την παρουσία Ελλήνων στην πόλη τον 19ο αιώνα (πχ, σπίτι Ρήγα Φεραίου, ελληνική γειτονιά, ελληνική εκκλησία).
 
     
 •  Στις 9-13 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας των Στοών "Αναγέννηση, 1337" καί "Ίσις, 1119" της Ελληνικής Ομοσπονδίας στην Μασσαλία, στά πλαίσια της αδελφοποίησης με τη Γαλλική Στοά του Droit Humain "Τα Τέκνα της Υπατίας, 1959". Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Κραταιοτάτη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη, 33ο, πού εξασφάλιζε καί την παράλληλη μετάφραση από καί προς τα γαλλικά. Συμμετείχαν, επίσης, ο Σεβάσμιος Διδάσκαλος, η Πρώτη καί η Δεύτερη Επόπτης καί μία Διδάσκαλος της "Αναγέννησης", καθώς καί μία  Μαθήτρια της "Ίσιδας". Στις 11-6-2022 το πρωί, οι κατέχοντες τον 18ο βαθμό παρακολούθησαν εργασίες τού Περιστυλίου "Ηώς". Το απόγευμα τής ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκαν κοινές εργασίες των τριών αδελφοποιημένων Στοών καί στη συνέχεια δείπνο αγάπης. Τις υπόλοιπες ημέρες οργανώθηκαν επισκέψεις, ξεναγήσεις καί εκδηλώσεις στα πλαίσια τής φιλοξενίας, που έφεραν ακόμα πιό κοντά τα μέλη τών τριών Στοών. Λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο τεύχος 28 τού περιοδικού "Ζων Λίθος"Υπενθυμίζεται ότι, στα πλαίσια της αδελφοποίησης, κάθε χρόνο αντιπροσωπείες των εν λόγω Στοών της Μασσαλίας καί της Αθήνας ανταλλάσσουν επισκέψεις εναλλάξ. Λόγω κορωνοϊού, η ανταλλαγή επισκέψεων είχε ανασταλεί το 2020 καί 2021. Αντ' αυτών είχε οργανωθεί η Διαδικτυακή Μεσογειακή Συνάντηση (25-7-2021), που συνέβαλε στη διατήρηση των δεσμών μεταξύ τών Αδελφών τής Μεσογείου κατά την κρίσιμη φάση της πανδημίας.
 
    
 •  Από 19 ως καί 22 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Ζενίθ Παρισίων το 16ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο", πού διοργανώνεται ανά 5ετία. Συμμετείχαν περίπου 500 Αδελφοί, εκπρόσωποι των 25 Ομοσπονδιών, 11 Δικαιοδοσιών (που στο εξής θα ονομάζονται Πιονιέρικες Ομοσπονδίες) και 56 Πιονιέρικων Στοών του Droit Humain από περίπου 60 χώρες. Από την Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχαν 6 Αδελφοί με επικεφαλής την Ενδοξωτάτη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη, 33ο καί τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ένδοξο Αδελφό ΜκΚρτ, 31ο. Το Συνέδριο υιοθέτησε μικρές τροποποιήσεις του Διεθνούς Συντάγματος του Droit Humain, προτάσεις γιά δραστηριότητες καί τον απολογισμό / προϋπολογισμό. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για το νέο Ύπατο Συμβούλιο και η εγκατάστασή του έγινε στις 22/5/2022 σε μια λαμπρή τελετή με την παρουσία πολυάριθμων αντιπροσώπων από άλλες φίλες Τεκτονικές Δυνάμεις. Ως νέος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης εξελέγη καί εγκαταστάθηκε ο Ενδοξώτατος Αδελφός René Motro, 33o, Γάλλος. Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί μέλος τού Υπάτου Συμβουλίου εξελέγη η Ενδοξωτάτη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη.  Ακολούθησε εξαιρετικό γεύμα αγάπης σε "μαγικό" χώρο Μουσείου.
 • Λεπτομερές αφιέρωμα στο Διεθνές Συνέδριο καί στις παράλληλες εκδηλώσεις του περιλαμβάνεται στο τεύχος 27 τού ηλεκτρονικού Περιοδικού "Ζων Λίθος".
 
 
 • Στις 25 Ιουλίου 2021 η Ελληνική Ομοσπονδία διοργάνωσε την 2η Μεσογειακή (Διαδικτυακή) Συνάντηση του Droit Humain με μεγάλη επιτυχία καί με θέμα συζήτησης "Προκλήσεις τού (Μικτού) Τεκτονισμού στην Μεσόγειο". Η Συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω κορωνοϊού, στα πλαίσια τής αδελφοποίησης δύο ελληνικών Στοών τού DH με μία γαλλική. Συμμετείχαν Αδελφοί από πολλές Μεσογειακές χώρες, πολλά μέλη τού Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματός μας, καθώς καί εκπρόσωποπι φιλικών τεκτονικών Δυνάμεων. Η 1η Μεσογειακή Συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία το 2019.
 
 
 • Στις 9-10 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο για την Ειρήνηπου διοργάνωσαν στη Γενεύη οι Ομοσπονδίες Ελβετίας, Βελγίου καί Γαλλίας τού Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο", με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Κοινωνίας τών Εθνών. Το άνοιγμα καί το κλείσιμο τού Συνεδρίου έκανε ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης τού Τάγματος. Συνεργάστηκαν καί συμμετείχαν αρμόδια ερευνητικά ιδρύματα καί ειδικοί μελετητές. Το απόγευμα του Σαββάτου ήταν αφιερωμένο σε τρείς ανθρώπους που τιμήθηκαν με Νόμπελ Ειρήνης καί ήταν αδελφοί μας: έναν Βέλγο, έναν Γάλλο κι έναν Ελβετό. Οι συνεδρίες της Κυριακής εστίασαν σε πιθανούς τρόπους επίτευξης της Ειρήνης. Υπήρξαν επίσης καί μουσικά διαλείμματα από πιανίστρια. Τα γαλλόφωνα μέλη μας καί μέλη φιλικών τεκτονικών δυνάμεων μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο διαδικτυακά.
 
 
 • Στις 19 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Διεθνής Διαδικτυακή Συνάντηση του Droit Humain με πολύ μεγάλη συμμετοχή καί με θέμα συζήτησης "Ειρήνη καί Ελπίδα στην τρέχουσα περίοδο αβεβαιότητας". Συμμετείχαν περίπου 800 μέλη τού Τάγματός μας συνολικά, από 60 χώρες. Ανάμεσά τους: ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης, όλο σχεδόν το Ύπατο Συμβούλιο, οι επικεφαλής των Ομοσπονδιών, Δικαιοδοσιών καί Πιονιέρικων Στοών καί πολλά μέλη τού Τάγματός μας. Συμμετείχαν, επίσης, καί πολλοί Αδελφοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Ήταν έκδηλη η ατμόσφαιρα διεθνούς αδελφοσύνης καί πολύ έντονη η εμπειρία συμμετοχής με έναν άλλο τρόπο - προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες - σε μιά διεθνή αλυσίδα αγάπης. Την ευθύνη διοργάνωσης - καί με παράλληλη μετάφραση στις τρείς επίσημες γλώσσες τού Droit Humain - είχαν οι Ομοσπονδίες Παραγουάης καί Κολομβίας, που ήδη είχαν διοργανώσει αντίστοιχη διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ των Αδελφών μας της Λατινικής Αμερικής.
 • Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο της πανδημίας, καθώς δεν είναι εφικτές - για λόγους υγείας καί ασφάλειας - εργασίες στη Στέγη μας, κάποιες Στοές διαφόρων βαθμών της Ελληνικής Ομοσπονδίας - όπως καί πολλές Στοές άλλων Ομοσπονδιών - οργανώνουν διαδικτυακές συζητήσεις με θέματα αντίστοιχου ενδιαφέροντος, ακολουθώντας ένα τακτικό πρόγραμμα. Έτσι, διατηρείται η συνοχή των μελών μας καί η επαφή με τη θεματολογία μας, δίνοντας ευκαιρίες συνέχισης της έρευνας καί της εξέλιξής μας παρά τον εγκλεισμό.  
 
    
 
 • Στις 8-9 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο ξενοδοχείο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το 16o Colloquium του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο", που οργάνωσε η Φινλανδική Ομοσπονδία, με παρουσία πολλών μελών του Υπάτου Συμβουλίου καί επικεφαλής τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Τάγματος. Συμμετείχαν περίπου 250 Αδελφοί κι Αδελφές από 25 Ομοσπονδίες, Δικαιοδοσίες & Πιονιέρικες Στοές. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε τις δεξιότητες πού χρειάζεται να έχουν οι τέκτονες, τους τρόπους απόκτησης καί τους τρόπους χρήσης τους σε διάφορα επίπεδα. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με πολύ ζωντανό καί συμμετοχικό τρόπο σε στρογγυλά τραπέζια, όπου άλλαζε η σύνθεση των μετεχόντων κατά διαστήματα. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων των τραπεζιών συντέθηκαν σε χαρακτηριστικά σχήματα/σχέδια. Η Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχε με πενταμελή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ., 33ο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 4 Στοές (Α.Μ. καί Ρ.Κ από "Αναγέννηση, 1337" Ανατολής Πειραιά, Λ.Γ. από "Ίσιδα, 1119", Μ.Κ. από "Δήλο, 1400" Ανατολής Αθήνας καί Π.Τσ. από "Άρτεμη, 1894" Ανατολής Ζακύνθου). Οι συμμετέχοντες καί όσοι τους συνόδευαν μετείχαν καί σε γεύματα αγάπης. Στο κλείσιμο των εργασιών, υπήρξε καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα, παρουσίαση εργασίας της Επιτροπής Ανάπτυξης του Υπάτου Συμβουλίου, καί οι επίσημες ομιλίες λήξης από την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή της Φινλανδικής Ομοσπονδίας τού DH καί τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη τού Τάγματος.
 • Στις 7-6-2019 πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα κύρια αξιοθέατα του Ελσίνκι περιλαμβανομένων καί παραδοσιακών κτιρίων, της περιοχής με αρχιτεκτονική Art Nouveau, τού Μνημείου του Σιμπέλιους,  καθώς καί της νέας Βιβλιοθήκης της πόλης. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, το απόγευμα της 9ης Ιουνίου, μετά τη λήξη των εργασιών του Colloque, επίσκεψη (γιά μικρό αριθμό Αδελφών) στην ιδιόκτητη Στέγη της Φινλανδικής Ομοσπονδίας. Η Ελληνική αντιπροσωπεία είχε την τύχη να μετάσχει στην επίσκεψη αυτή. Επιπλέον, δεδομένου καί του ευνοϊκού καιρού καί των πολλών ωρών του 24ώρου με φωτισμό ημέρας την περίοδο αυτή, τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν καί άλλα αξιοθέατα της πόλης, περιλαμβανομένων καί κάποιων γειτονικών νησιών, ενώ δύο από τις Αδελφές επισκέφθηκαν με την ευκαιρία καί το γειτονικό Ταλλίν (πρωτεύουσα της Εσθονίας), όπου επίσης υπάρχουν Στοές του DH, υπαγόμενες προς το παρόν στην Φινλανδική Ομοσπονδία. 
 
   
 • Στις 6 Μαϊου 2019, αφού αναχώρησε η λοιπή Ελληνική αντιπροσωπεία, η  Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ., 33ο, συμμετείχε σε εργασίες της Στοάς "Άλκηστις, 1692", στη Μασσαλία. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αρχικά σε 1ο καί κατόπιν σε 3ο βαθμό, με χάραξη πίνακα κάθε φορά. Το θέμα στον 1ο βαθμό ήταν "Ο συμβολισμός του Κεριού". Γιά άλλη μιά φορά, η υποδοχή υπήρξε θερμή, το επίπεδο του διαλόγου υψηλό, το κλίμα αδελφοσύνης εξαιρετικό. 
 
   
 
 • Στις 4 καί 5 Μαϊου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας των Στοών "Αναγέννηση, 1337" καί "Ίσις, 1119" της Ελληνικής Ομοσπονδίας στην Μασσαλία στά πλαίσια της αδελφοποίησης με τη Γαλλική Στοά του Droit Humain "Τα Τέκνα της Υπατίας, 1959". Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ., 33ο, πού εξασφάλιζε καί την παράλληλη μετάφραση από καί προς τα γαλλικά. Συμμετείχαν, επίσης, ο Σεβάσμιος Διδάσκαλος, ο Δεύτερος Επόπτης καί μία Μαθήτρια της "Αναγέννησης", καθώς καί η Πρώτη Επόπτης της "Ίσιδας". Υπενθυμίζεται ότι, στα πλαίσια της αδελφοποίησης, κάθε χρόνο αντιπροσωπείες των εν λόγω Στοών της Μασσαλίας καί της Αθήνας ανταλλάσσουν επισκέψεις εναλλάξ.
 • Στις 4 Μαϊου, οργανώθηκε λευκή εκδήλωση εντός Ναού στη Στέγη του Droit Humain της Μασσαλίας με περισσότερους από 110 παρόντες, εκ των οποίων περισσότεροι από 35 μη Τέκτονες ενδιαφερόμενοι για το χώρο. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Πρόεδρος τού Εθνικού Συμβουλίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας με θέμα τη φράση του Ισαάκ Νιούτον "Οι άνθρωποι χτίζουν πιό πολλούς τοίχους παρά γέφυρες".   Ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Από πλευράς Ελληνικής Ομοσπονδίας έκανε συμπληρωματική παρέμβαση η Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ., 33ο
 • Στις 5 Μαϊου, πραγματοποιήθηκαν κοινές εργασίες των τριών αδελφοποιημένων Στοών σε 1ο βαθμό με θέμα "Πως οι πολιτισμοί μας επηρεάζουν το τεκτονικό μας βίωμα". Η ιδιομορφία των εργασιών αυτών ήταν ότι προσκλήθηκαν καί συμμετείχαν καί Αδελφοί κι Αδελφές από Στοές τού Τάγματός μας στη Μεσόγειο καί ειδικότερα από την Ισπανία (Βαρκελώνη καί Αλικάντε), Ιταλία (Ρώμη), Ισραήλ (Τελ Αβίβ), Μαρόκο (Μωχαμέντια) καί Λίβανο (Βηρυττό). Οι ομιλίες των αδελφοποιημένων Στοών, οι χαιρετισμοί των Κραταιοτάτων Μαγάλων Διοικητών των 2 Ομοσπονδιών καί η παρέμβαση της Ενδοξωτάτης Αδελφής Α.Μ. περιλαμβάνονται στο βιβλιαράκι πού εκδόθηκε καί διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι εργασίες υπήρξαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες με αναφορές στις διαφορετικές εμπειρίες των τριών αδελφοποιημένων Στοών καί των υπόλοιπων έξι Μεσογειακών. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 Αδελφοί. Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων καί η Μεγάλη Γραμματέας του Υπάτου Συμβουλίου, η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής  της Γαλλικής Ομοσπονδίας, 8 Αδελφοί/Αδελφές με 33ο βαθμό (αρκετοί εκ των οποίων μέλη του Υπάτου Συμβουλίου), ο Πρόεδρος καί 6 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Υπήρξε, επίσης, καί μεγάλος αριθμός επισκεπτών από άλλες Στοές της Μασσαλίας, καθώς καί από Στοές του Droit Humain από 8 άλλες Γαλλικές πόλεις (κυρίως γιά να ξανασυναντήσουν φίλες τους Αδελφές Ελληνίδες) καί άλλα φιλικά Τάγματα. Επιπρόσθετα, οι Τράπεζες Αγάπης αποτέλεσαν μιαν από τις πολλές κι εξαιρετικές μορφές αδελφικής φιλοξενίας, όπου ήταν  έκδηλο το πνεύμα αδελφικής αγάπης μεταξύ των Γάλλων καί Ελλήνων Αδελφών.
 • Οι Αδελφές κι Αδελφοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη της Μασσαλίας, που διατηρεί έντονα δείγματα του αρχαιοελληνικού παρελθόντος της, καί να επισκεφθούν ιδιαιτέρως την παραδοσιακή γειτονιά  Le Panier, το Μουσείο Μεσογειακού Πολιτισμού, το Φρούριο του Αγ. Ιωάννη, το Παλιό Λιμάνι, την Όπερα με τα ανάγλυφα των Ολύμπιων θεών, το Χρηματιστήριο κι Εμπορικό Επιμελητήριο με τα αγάλματα των πρώτων εποίκων (Πυθέας καί Ευθυμένης) από την αρχαία Φώκαια καί ιδρυτών της Μασσαλίας  κλπ.
 
     
 •  Στις 3 Μαϊου 2019, η Ελληνική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στη Μασσαλία με επικεφαλής την Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ., 33ο, προσκλήθηκε καί συμμετείχε σε εργασίες της Στοάς "L'Estello, 1919", στο χωριό Αννότ, σε απόσταση περίπου 300 χλμ από Μασσαλία, όπου μετέβη με mini bus. Η Στοά λειτουργεί μέσα σε παλιό σιδηροδρομικό σταθμό κατάλληλα διαμορφωμένο. Χαράχθηκε πίνακας γιά το "Βιβλίο του Ιερού Νόμου" κι ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα κι εποικοδομητική συζήτηση σε εξαιρετικά αδελφικό κλίμα παρά κάποιες σοβαρές διαφορές απόψεων. Η Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ. καί ο Σεβάσμιος της "Αναγέννησης, 1337" Αδελφός Γ.Κ., 9ο, συμμετείχαν στη συζήτηση. Ακολούθησε δείπνο αγάπης. Στη συνέχεια η Ελληνική ομάδα φιλοξενήθηκε γιά το βράδυ σε ξύλινα σαλέ. Το τοπίο καί η γεωμορφολογία τού χώρου, μαζί με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μεσαιωνικού χωριού, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα καί προστέθηκαν στις εξαιρετικές εμπειρίες αδελφοσύνης καί φιλοξενίας.
 
      
 • Με την ευκαιρία της επετείου των 125 χρόνων του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο", πού συμπληρώθηκαν στις 4 Απριλίου 2018, ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης τού Τάγματος  Ενδοξώτατος Αδελφός  Daniel Bolens, 33o, κοινοποίησε το ακόλουθο μήνυμα:
        " 125 Χρόνια ! Το Τάγμα μας είναι 125 χρόνων ...
        Πριν 125 χρόνια, κάποιοι άνδρες καί γυναίκες αποφάσισαν να ορθώσουν το ανάστημά τους καί να υπερασπιστούν τις αρχές πού θεωρούσαν ουσιαστικές, καί ίδρυσαν το "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο". 
      Το μαχητικό στοίχημα των ιδρυτών μας διέτρεξε τα 125 πιό πολύμορφα χρόνια της παγκόσμιας ιστορίας. Τα πιό πολύμορφα με έννοια κοινωνική, πολιτική, γεωπολιτική, οικονομική, τεχνολογικών αλλαγών... Είχαμε την εμπειρία δύο παγκόσμιων πολέμων καθώς καί  αναταραχών πού απάνια είχαμε βιώσει στην ιστορία προηγουμένως, κι άλλαξαν επίσης επαναστατικά οι σχέσεις τού ανθρώπινου είδους με τον Άνθρωπο, τη Φύση, τον Κόσμο ...
          Καί παρόλα αυτά, καθώς οι ιδρυτές μας το ήθελαν να είναι όσο γίνεται πιό ανοιχτό καί με σεβασμό στην ελευθερία εκάστου καί όλων, το Droit Humain είναι ενσωματωμένο στη συνέχεια. Έχει επιβεβαιώσει τη δημοφιλία του πολύ πέραν των ιδιαιτεροτήτων κι έχει αποδειχθεί στη διάρκεια των χρόνων ως ένα Τάγμα πού υπερασπίζεται πραγματικά οικουμενικές αξίες.
          Αν ο ελευθεροτεκτονισμός μας είναι ακόμη εδώ, είναι διότι το Τάγμα μας κινείται καί ζεί μέσα στην κοινωνία, είναι διότι έχει ρίζες στην κοινωνία καί υπάρχει μόνον μέσω αυτής... Ας βιώσουμε κι εμείς τον τεκτονισμό της εποχής μας κι ας τον εμπιστευτούμε. Από μας εξαρτάται να τον διαδώσουμε γύρω μας σήμερα, να τον εμπλουτίσουμε  καί να διατηρήσουμε τον τεκτονικό μας Τύπο. Άλλοι θα έρθουν μετά από μας.
         Για τον λόγο αυτό το Ύπατο Συμβούλιο επέλεξε εύλογα την ακόλουθη ερώτηση ως την διεθνή ερώτηση γιά μελέτη:
            Έχουν οι τεκτονικές αρχές του Α:.Α:.Σ:.Τ:. μιάν οικουμενική εμβέλεια;

           Καλά γενέθλια καί ιδιαιτέρως καλή δουλειά, Αδελφές κι Αδελφοί μου! "

                                                                 Ενδξτ:. Αδ:. Daniel BOLENS
                                                               Μεγάλος Διδάσκαλος του Τάγματος 


 
      
 • Από 29 Μαϊου μέχρι καί 1 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας της Στοάς "Αναγέννηση, 1337" της Ελληνικής Ομοσπονδίας στην Μασσαλία στά πλαίσια της αδελφοποίησης με τη Γαλλική Στοά του Droit Humain "Τα Τέκνα της Υπατίας, 1959". Πραγματοποιήθηκαν κοινές εργασίες μαζί με άλλες δύο αδελφοποιημένες μεταξύ τους Στοές: την Στοά "Άλκηστη, 1692" της Γαλλικής Ομοσπονδίας καί την "Βούρι, Πύλη της Δύσης, 1530" της Δικαιοδοσίας του Καμερούν. Οι 4 Στοές πραγματοποίησαν εργασίες σε 1ο βαθμό στις 29 Μαϊου 2017, με κοινό θέμα "Πως βιώνουμε το DH στις Ανατολές μας", καί στις 31 Μαϊου 2017, με κοινό θέμα τη φράση του Ισαάκ Νιούτον "Οι άνθρωποι χτίζουν πιό συχνά τοίχους παρά γέφυρες". Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ., 33ο. Υπενθυμίζεται ότι, στα πλαίσια της αδελφοποίησης, κάθε χρόνο αντιπροσωπείες των εν λόγω Στοών της Μασσαλίας καί της Αθήνας ανταλλάσσουν επισκέψεις εναλλάξ (με τη συμμετοχή συνήθως καί της Στοάς "Ίσις, 1117"). Οι εργασίες υπήρξαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες με αναφορές στις διαφορετικές εμπειρίες των τριών διαφορετικών χωρών καί πάνω από 70 συμμετέχοντες (ορισμένοι εκ των οποίων μέλη του Υπάτου Συμβουλίου καί μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας). Υπήρξε, επίσης, καί μεγάλος αριθμός επισκεπτών από άλλες Στοές καί άλλα φιλικά Τάγματα (μερικοί καί από γειτονικές πόλεις γιά να ξανασυναντήσουν φίλες τους Αδελφές Ελληνίδες). Επίσης, οι Τράπεζες Αγάπης αποτέλεσαν μιαν από τις πολλές κι εξαιρετικές μορφές αδελφικής φιλοξενίας, ενώ συγκινητικά έκδηλη υπήρξε καί η αγάπη καί στήριξη των Γάλλων Αδελφών προς την Ελλάδα.
 • Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις, οργανωμένες από Αδελφούς, στην Μασσαλία, στο Μουσείο Ιστορίας της πόλης (με έντονες τις αναφορές στις αρχαίες Ελληνικές ρίζες), σε παλιό Ναϊτικό Ναό, στο Αββαείο του Αγ. Βίκτορα με τη Μαύρη Παρθένα, καθώς και στη γειτονική κωμόπολη Baux de Provence με τα υπόγεια "Λατομεία του Φωτός", όπου γίνεται εντυπωσιακή καί μαγευτική έκθεση με προβολές έργων των ζωγράφων Bruegel, Boch καί Archiboldo.
 • Η Ελληνική αντιπροσωπεία είχε την τύχη να μετάσχει επίσης σε δύο επιπλέον εργασίες:
  • σε τελετή αύξησης στον 3ο βαθμό, πού πραγματοποίησε η Στοά "VITRIOL" στην Ανατολή της Aix-en Provence στις 29-5-2017, καί
  • σε τελετή αύξησης στον 13ο καί στον 14ο βαθμό, πού πραγματοποίησε η Στοά Τελειοποίησης "Δάφνη" στην Ανατολή της Μασσαλίας στις 30-5-2017, με Τυπικό διαφορετικό αυτού πού χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. 
  • Και οι δύο αυτές τελετές  συμπληρώθηκαν με πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις καί με Τράπεζα Αγάπης.
 
   
 • Από 25 ως καί 28 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ζενίθ Παρισίων το 15ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο", πού διοργανώνεται ανά 5ετία. Συμμετείχαν περισσότεροι από 800 Αδελφοί, εκπρόσωποι των 23 Ομοσπονδιών, 7 Δικαιοδοσιών και 25 Πιονιέρικων Στοών του Droit Humain από περίπου 60 χώρες. Από την Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχαν 14 Αδελφοί με επικεφαλής την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή Ενδοξωτάτη Αδελφή Μαρία Κυριακόγγονα, 33ο καί τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενδοξώτατο Αδελφό ΠΖ, 33ο. Το Συνέδριο υιοθέτησε μικρές τροποποιήσεις του Διεθνούς Συντάγματος του Droit Humain, προτάσεις γιά δραστηριότητες καί τον απολογισμό / προϋπολογισμό. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για το νέο Ύπατο Συμβούλιο και η εγκατάστασή του έγινε στις 28/5/17 σε μια λαμπρή τελετή με την παρουσία πολυάριθμων αντιπροσώπων από άλλες φίλες Τεκτονικές Δυνάμεις. Ως νέος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης εξελέγη καί εγκαταστάθηκε ο Ενδοξώτατος Αδελφός Daniel Bolens, 33o, Ελβετός. Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας επανορίσθηκε η Ενδοξωτάτη Αδελφή Μαρία Κυριακόγγονα.  Ακολούθησε εξαιρετικό γεύμα αγάπης σε "μαγικό" χώρο Μουσείου.
 • Στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου οργανώθηκαν επίσης ειδικές εργασίες, τις οποίες παρακολούθησαν πάρα πολλοί Αδελφοί από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο περιλαμβανομένης καί μικρής αντιπροσωπείας της Ελληνικής Ομοσπονδίας με επικεφαλής την Ενδοξωτάτη Αδελφή ΑΜ, 33ο. Ειδικότερα:
  • κοινές εργασίες σε 1ο βαθμό των Πιονιέρικων  Στοών τού Τόκυο καί του Μεξικό, με τη Δικαιοδοσία τού Καμερούν καί Στοές των Ομοσπονδιών της Μαδαγασκάρης καί της Γαλλίας, με κοινό θέμα "διασταυρούμενων τοποθετήσεων" γιά τους τρόπους ολοκλήρωσης τού έργου μας, 
  • τελετή αύξησης στον 4ο βαθμόκαί
  • τελετή αύξησης στον 2ο βαθμό.
 
   
 •  Στις 6 Μαϊου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Τιμισοάρα, στους κόλπους της Δικαιοδοσίας της Ρουμανίας, τελετή αφής φώτων μιάς νέας Στοάς του Droit Humain, με διακριτικό όνομα "Ακακία" καί αριθμό 2062. Την τελετή της αφής πραγματοποίησαν μέλη του Υπάτου Συμβουλίου, πού είχαν μεταβεί στην Τιμισοάρα επιτούτου. Ακολούθησε εγκατάσταση αρχών της νέας Στοάς, σε κλίμα χαράς καί συγκίνησης, πού διενεργήθηκε υπό την Προεδρία του Εντεταμένου του Υπάτου Συμβουλίου στη Ρουμανική Δικαιοδοσία, Ρουμάνου Αδελφού MC, 14o. Στη διπλή αυτή τελετή συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπείες από Ομοσπονδίες του Droit Humain της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, καθώς καί της Πιονιέρικης Στοάς της Σερβίας (Βελιγράδι). Την Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσώπησε η Ενδοξωτάτη Αδελφή ΑΜ, 33ο. Συμμετείχαν, επίσης, πολλοί Αδελφοί καί Αδελφές από την Μεγάλη Ανατολή της Ρουμανίας, μικτό τεκτονικό Τάγμα με το οποίο η Ρουμανική Δικαιοδοσία του DH διατηρεί πολύ φιλικές σχέσεις συνεργασίας. Η Ρουμανική Δικαιοδοσία διαθέτει τώρα Στοές σε πέντε πόλεις της χώρας.
 • Πριν τη διπλή τελετή είχε προηγηθεί ξενάγηση στην Τιμισοάρα, πού προσέφερε στους επισκέπτες η Ρουμανική Δικαιοδοσία. Μετά την τελετή ακολούθησε δείπνο αγάπης, μετά μουσικής καί χορού μέχρι πρωίας. 
 
    
 • Στις 5-6/11/2016, η Ιταλική Ομοσπονδία γιόρτασε πανηγυρικά τα 100 χρόνια παρουσίας του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain" στην Ιταλία. Τους εορτασμούς τίμησαν με την παρουσία τους 37 επισκέπτες από 7 Ομοσπονδίες (Γαλλική, Βελγική, Ισπανική, Ελληνική, Αυστριακή, Ελβετική καί Αμερικανική),  1 Δικαιοδοσία (Ρουμανική) καί 2 Πιονιέρικες Στοές (της Πράγας/Τσεχία καί της Ραμπάτ/Μαρόκου) του Droit Humain. Την Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Εθνικού Αρείου Πάγου, Ενδοξότατη Αδελφή Α.Μ., 33ο, συνοδευόμενη από την Αδελφή Ρ.Κ., 9ο, της Στοάς "Αναγέννηση, 1337". Η επετειακή τελετή πραγματοποιήθηκε στις 6/11/2016 στη Νάπολη, με σχεδόν 90 παρόντες, μέσα σε υποβλητικό χώρο πού παλιότερα λειτουργούσε ως ναός καί τράπεζα μοναστηριού φραγκισκανών. Μετά τις εργασίες ακολούθησε γεύμα αγάπης. Στις 5/11/2016 η Ιταλική Ομοσπονδία προσέφερε στους συμμετέχοντες ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που έχει κηρυχθεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO, καί εξηγήθηκαν οι εσωτερικοί συμβολισμοί επιμέρους κτισμάτων. Την ίδια μέρα, σε μιά προσπάθεια προσέγγισης τού κοινού καί απάντησης σε προκαταλήψεις, η Ιταλική Ομοσπονδία οργάνωσε δημόσια διάλεξη στο μνημειακό συγκρότημα "San Lorenzo Maggiore" με θέμα "Τεκτονικό μυστικό: μεταξύ ιερού καί βέβηλου". Εξέδωσε, επίσης, δελτίο τύπου για την επέτειο των 100 τους χρόνων.
 
 
 • Την 1η Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Αντανετίμπ τελετή εγκατάστασης της Ομοσπονδίας της Μαδαγασκάρης, πού αποτελεί την 23η Ομοσπονδία του Droit Humain. Προηγουμένως, στη Μαδαγασκάρη λειτουργούσε Δικαιοδοσία. Η εγκατάσταση αυτή αποτελεί επισημοποίηση της προόδου των Αδελφών της νησιωτικής αυτής χώρας, χάρη στην οποία επετεύχθησαν τα κριτήρια για την αναβάθμιση καί μετατροπή τους από Δικαιοδοσία σε Ομοσπονδία. Αποτελεί, επίσης, λόγο χαράς όλων των Αδελφών διεθνώς για την ενίσχυση του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο".  Η τελετή εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης καί χαράς υπό την σφύρα της Υπάτης Μεγάλης Ταξιάρχη Ενδοξότατης Αδελφής Yvette Ramon, με τη συμμετοχή καί του Ανθύπατου Ενδοξότατου Αδελφού Klaus Frosen, της πρώην Υπάτης Ενδοξότατης Αδελφής Danièle Juette καί τού Μεγάλου Ρήτορα του Υπάτου Συμβουλίου Ενδοξότατου Αδελφού Daniel Bolens. Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της νέας Ομοσπονδίας ανέλαβε η Ενδοξότατη Αδελφή Pierrette Ravaonirina MM, πού αυξήθηκε στον 33ο βαθμό κατά την συνεδρία του Υπάτου Συμβουλίου της 25ης/9/2016.      
 
   
 • Στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρία τού Υπάτου Συμβουλίου του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" στο Παρίσι, όπου εδρεύει. Επιπλέον των ανυψώσεων στον 33ο βαθμό Αδελφών από διάφορες Ομοσπονδίες, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο καί εξέλιξη του Τάγματος, καί διανεμήθηκε στους παρόντες πίνακας-αφιέρωμα στη ζωή καί το έργο του Georges Martin, που χαράχθηκε (γαλλικά καί αγγλικά) από τον Μεγάλο Θησαυροφύλακα τού Υπάτου Συμβουλίου με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχε στη συνεδρία η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής καί μέλος του Υπάτου Συμβουλίου Ενδοξότατη Αδελφή Μαρία Κυριακόγγονα, καθώς καί οι Ενδοξότατοι Αδελφοί Π.Ζ., Ν.Σ. καί Α.Μ. Μετά τις εργασίες τού Υπάτου Συμβουλίου, ακολούθησε γεύμα αγάπης στην υγρή αίθουσα της έδρας της Γαλλικής Ομοσπονδίας, με συμμετοχή Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών (33ο) από όλες τις Ομοσπονδίες του Τάγματος.   
 
     
 • Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, με την ευκαιρία της συνεδρίασης επιτροπών του την ίδια μέρα, το Ύπατο Συμβούλιο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο" ετίμησε την επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του Ενδοξότατου Αδελφού Georges Martin, συνιδρυτή του Τάγματος (μαζί με την Αδελφή Maria Deraismes). Τα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων καί η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής Ενδοξότατη Αδελφή Μαρία Κυριακόγγονα, μετέβησαν στη μικρή πόλη La Ferté-Saint-Aubin (160 χμ νότια του Παρισιού προς την Ορλεάνη), όπου ετάφη στον οικογενειακό τάφο ο G. Martin μετά τη μετάστασή του στην Αιώνια Ανατολή την 1η/10/1916. Εκεί, μπροστά στον τάφο του, η Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχης  εκφώνησε έναν λόγο, που υπογράμμισε την προσφορά τού "Ιδρυτή" (όπως τον αποκαλούσαν τα μέλη του DH την εποχή εκείνη), καί το Ύπατο Συμβούλιο κατέθεσε στεφάνι.
 
    
 • Στις 14 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη συνεδρία της Συνόδου-Τεκτ. Δικαστηρίου γιά αύξηση στον 31ο βαθμό τεσσάρων Αδελφών, που οργάνωσε η Αυστριακή Ομοσπονδία του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο",  με παρουσία μελών του Υπάτου Συμβουλίου καί επικεφαλής την Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχη του Τάγματος. Συμμετείχαν 30 Αδελφοί κι Αδελφές από 6 Ομοσπονδίες. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στην Στέγη της Αυστριακής Ομοσπονδίας, στο κέντρο της πόλης, καί έκλεισαν με δείπνο αγάπης πού προσφέρθηκε στην εξαιρετικά ωραία διακοσμημένη αντίστοιχη αίθουσα, η οποία κοσμείται από τοιχογραφίες Αδελφής.
 • Στις 15 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη πανηγυρική συνεδρία για την επέτειο 60 χρόνων μεταπολεμικής ζωής καί λειτουργίας της κυανής Στοάς "Αρμονία, 900" της Αυστριακής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Παραβρέθηκαν πολλά μέλη του Υπάτου Συμβουλίου με επικεφαλής την Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχη του Τάγματος. Συμμετείχαν 200 Αδελφοί κι Αδελφές από 9 Ομοσπονδίες τού Τάγματος. Έγινε αναφορά στην ίδρυση καί ιστορία της Στοάς καί προπολεμικά (από το 1928), αποδόθηκαν τιμές στα μέλη πού έχουν μεταστεί στην Αιώνια Ανατολή καί προσφέρθηκαν δώρα από τις επισκέπτριες αντιπροσωπείες. Υπεγράφη με την ευκαιρία καί σύμφωνο συνεργασίας με τρείς άλλες τεκτονικές δυνάμεις της Αυστρίας, πού παρίσταντο επίσης με αντιπροσωπείες τους. Οι εργασίες έλαβαν χώρα σε αίθουσα μεγάλου ξενοδοχείου σε κεντρική περιοχή της πόλης, καί έκλεισαν με πλούσιο γεύμα αγάπης.
 • Καί οι 2 συνεδρίες χαρακτηρίστηκαν από εξαιρετική αισθητική, επιπλέον του άψογου τεκτονικού τους χαρακτήρα. Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε καί στις δύο τελετές από την Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο, Πρόεδρο του Εθνικού Αρείου Πάγου. Στις 14-11-2015 πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο κέντρο της πόλης.  
 
        
 • Στις 3-4 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Λισαβόνα το 15o Colloquium του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο", που οργάνωσε η Πορτογαλική Ομοσπονδία, με παρουσία πολλών μελών του Υπάτου Συμβουλίου καί επικεφαλής την Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχη του Τάγματος. Συμμετείχαν 350 Αδελφοί κι Αδελφές από 17 Ομοσπονδίες & Δικαιοδοσίες, που κάλυπταν 23 χώρες. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε τις δράσεις πού θα μπορούσε στην παρούσα εποχή γενικότερης κρίσης να αναλάβει το Droit Humain γιά να προωθηθούν οι ανθρωπιστικές αρχές καί αξίες. Η Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχε με ολιγομελή αντιπροσωπεία (λόγω των οικονομικών περιορισμών της τρέχουσας φάσης στη χώρα), με επικεφαλής την Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο, Πρόεδρο του Εθνικού Αρείου Πάγου. Το πρόγραμμα, επιπλέον των εργασιών του θεματικού συνεδρίου, περιελάμβανε επίσης εργασίες στον 30ο βαθμό (για τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής), με την ευκαιρία των 20 χρόνων από την ίδρυση του Αρείου Πάγου με το όνομα "Λιμάνι του Γκράαλ". Οι επετειακές αυτές εργασίες έλαβαν χώρα στην Στέγη της Μεγάλης Ανατολής Πορτογαλίας (ανδρικό Τάγμα), καί οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν καί το Τεκτονικό Μουσείο, που στεγάζεται στο εν λόγω κτίριο, καί να τιμήσουν τοπικά προϊόντα στο ποτήριον αγάπης. Στις 2-10-2015 πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μοναστήρι του Ιερώνυμου, τον Πύργο Μπελέμ καί κάποια άλλα μνημεία της πόλης. Υπήρξε, επίσης, ένα πανηγυρικό δείπνο αγάπης με ζωντανή μουσική καί το καθιερωμένο γεύμα αποχαιρετισμού. 
 
    
 •  Από 25 μέχρι καί 30 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας των Στοών "Αναγέννηση, 1337" καί "Ίσις, 1119" της Ελληνικής Ομοσπονδίας στην Μασσαλία καί πραγματοποιήθηκαν κοινές εργασίες με τη Στοά του Droit Humain "Τα Τέκνα της Υπατίας, 1959", στις 27 Απριλίου 2015, ενόψει επικείμενης αδελφοποίησης μεταξύ των τριών Στοών. Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο, Πρόεδρος του Εθνικού Αρείου Πάγου. Υπενθυμίζεται ότι πριν ένα χρόνο αντιπροσωπεία της ίδιας Στοάς της Μασσαλίας είχε επισκεφθεί την Αθήνα καί συμμετείχε σε κοινές εργασίες με τις Στοές "Αναγέννηση" καί "Ίσις". Οι εργασίες υπήρξαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες με μεγάλο αριθμό επισκεπτών καί από άλλες Στοές (μερικοί καί από γειτονικές πόλεις γιά να ξανασυναντήσουν φίλους τους Αδελφούς Έλληνες). Επίσης, οι Τράπεζες Αγάπης αποτέλεσαν μιαν από τις πολλές κι εξαιρετικές μορφές αδελφικής φιλοξενίας, ενώ συγκινητικά έκδηλη υπήρξε καί η αγάπη καί στήριξη των Γάλλων Αδελφών προς την Ελλάδα.
 • Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις στην Μασσαλία, στα γειτονικά "καλάνκ" (κολπίσκοι σαν φιόρδ) καί στην Αβινιόν.
 • Η Ελληνική αντιπροσωπεία είχε την μεγάλη τύχη να μετάσχει επίσης σε τρείς επιπλέον εκδηλώσεις:
  • σε ξενάγηση στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης της πόλης Milles, σήμερα Μουσείο, από όπου αποστέλλονταν Εβραίοι με τραίνο στο Άουσβιτς, με την ευκαιρία της επετείου 70 χρόνων από το κλείσιμο των στρατοπέδων (25-4-2015),
  • σε εργασίες της Στοάς "Πληρότητα" του DH στην πόλη Aix-en-Provence (28-4-2015), που συμπληρώθηκαν με Τράπεζα Αγάπης,
  • σε εργασίες της Στοάς "Άγιος Ιωάννης" αμιγώς ανδρικού Τάγματος, με το οποίο η Γαλλική Ομοσπονδία διατηρεί σχέσεις συνεργασίας, το οποίο εργάζεται με διαφορετικό Τύπο  καί το οποίο ανοίγει τις εργασίες του σε Αδελφές μία φορά το χρόνο (εφέτος, 29-4-2015). Και οι εργασίες αυτές συμπληρώθηκαν με Τράπεζα Αγάπης.
 
   
 •  Στις 9 Νοεμβρίου 2013 η Στοά "Sincerité et la Paix Réunies, 942" ("Ειλικρίνεια καί Ειρήνη συνενωμένες") της Βελγικής Ομοσπονδίας του Droit Humain οργάνωσε στις Βρυξέλλες την εορταστική τελετή της επετείου των 100 χρόνων από την απονομή Νόμπελ Ειρήνης στον Αδελφό Henri La Fontaine, πού υπήρξε ιδρυτικό  μέλος καί πρώτος Σεβάσμιος Διδάσκαλος της Στοάς "Ειρήνη" πριν αυτή συνενωθεί με την "Ειλικρίνεια". Στην θαυμάσια τελετή συμμετείχαν περίπου 150 Αδελφοί καί Αδελφές από το Droit Humain του Βελγίου (με λαμπρή παρουσία όλης της τεκτονικής ιεραρχίας), της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου καί της Ελλάδας, αλλά καί από άλλες φίλες τεκτονικές δυνάμεις τού Βελγίου όπως η Μεγάλη Ανατολή του Βελγίου, η Μεγάλη Στοά του Βελγίου (αμιγείς ανδρικές), η Μεγάλη Γυναικεία Στοά του Βελγίου, η Γυναικεία Στοά Μέμφις-Μισραϊμ, καθώς καί Αδελφοί από το Ίδρυμα Henri La Fontaine. 4 καθηγητές Πανεπιστημίου (2 Αδελφοί της Μεγάλης Ανατολής καί 2 Αδελφές του Droit Humain) παρουσίασαν βασικές πτυχές της ζωής, του έργου καί της συμβολής του τιμώμενου νομικού, Γερουσιαστή καί φιλόσοφου στις προσπάθειες της εποχής του για την ειρήνη, την Κοινωνία των Εθνών, την ισότητα των γυναικών καί την προώθηση των κοινωνικών αγώνων. Η άλυσος συνοδεύτηκε από ζωντανή χορωδία Αδελφών της Μεγάλης Ανατολής του Βελγίου. Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από την Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο. Ακολούθησε γεύμα αγάπης.
 
    
 • Στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη το 14o Colloquium του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο", που οργάνωσε η Ιταλική Ομοσπονδία, με παρουσία πολλών μελών του Υπάτου Συμβουλίου καί επικεφαλής την Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχη του Τάγματος. Συμμετείχαν 320 Αδελφοί κι Αδελφές από 15 χώρες. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε τις δράσεις πού θα μπορούσε στην παρούσα εποχή να αναλάβει το Droit Humain γιά να μην αποβαίνουν οι όποιες κοινωνικές καί πολιτιστικές διαφορές λόγος κοινωνικών διακρίσεων, εντάσεων καί φανατισμού. Η Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχε με 16μελή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή Ενδοξώτατη Αδελφή Μ. Κυριακόγγονα, 33ο, καί Αδελφές κι Αδελφούς προερχόμενους από τις Στοές "Αθηνά", "Αναγέννηση", "Ίσις", "Δήλος", Ορφέας-Ήλιος", "Πυθαγόρας" καί "Νίκη" (από Ζάκυνθο). Το πρόγραμμα, επιπλέον των εργασιών του θεματικού συνεδρίου, περιελάμβανε επίσης αφενός εργασίες στον 31ο βαθμό (για τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής), κι αφετέρου ξενάγηση στο Πάνθεον καί κάποια άλλα μνημεία της πόλης, καθώς καί ένα πανηγυρικό δείπνο αγάπης μετά μουσικής. 
 
     
 • 1893 - 2013:  Το Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα "Le Droit Humain" γιορτάζει 120 χρόνια Μικτού Τεκτονισμού. Η επέτειος γιορτάστηκε πανηγυρικά στο Παρίσι, στις 4 Μαϊου 2013, με διπλή τελετή ελεύθερη για το κοινό, στην πολύ ωραία αίθουσα τελετών τού Δημαρχείου τού 13ου Διαμερίσματος της πόλης.
 
    
 • Στις 28/4/2013 πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία η πανηγυρική καί συγχρόνως συγκινητική τελετή εορτασμού 20 χρόνων της Πολωνικής Ομοσπονδίας του «Ανθρώπινου Δίκαιου». Συμμετείχαν 80 περίπου Αδελφοί συνολικά. Εξ αυτών οι 40 ήταν επισκέπτες πού ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση: 32 αντιπρόσωποι από άλλες Ομοσπονδίες του Droit Humain (πολυάριθμη αντιπροσωπεία από Γαλλία, πού έχει στηρίξει τη δημιουργία καί λειτουργία της Πολωνικής Ομοσπονδίας, καθώς καί μικρότερες από Αυστρία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ελβετία καί Γερμανία), και 8 αντιπρόσωποι από άλλες φίλες Τεκτονικές Δυνάμεις (Αμιγή ανδρική Μεγάλη Ανατολή και Αμιγή γυναικεία Μεγάλη Στοά της Πολωνίας). Επικεφαλής κλιμακίου του Υπάτου Συμβουλίου ήταν η Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχης τού Τάγματος, Ενδοξώτατη Αδελφή Yvette Ramon, 33o, συνοδευόμενη από τον Ανθύπατο, Ενδοξώτατο Αδελφό Klaus Frosen, 33o. Οι δύο εν λόγω Ενδοξώτατοι Αδελφοί, με τη συμβολή της Κραταιοτάτης Μεγάλης Διοικητού της Πολωνικής Ομοσπονδίας καί μελών του Υπάτου Συμβουλίου, πρωτοστάτησαν καί στην τελετή καθιέρωσης του πρώτου Αρείου Πάγου της Πολωνικής Ομοσπονδίας καί εγκατάστασης του Συμβουλίου Αξιωματικών του, πού πραγματοποιήθηκε στις 27/4/2013. Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε καί στις δύο τελετές από την Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο. Οι τελετές έκλεισαν, κατά την παράδοση, με γεύμα καί δείπνο αγάπης, αντιστοίχως.
 
 • Στις 26/8/2012 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η πανηγυρική τελετή λήξης του Εθνικού Συνεδρίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας του «Ανθρώπινου Δίκαιου». Συμμετείχαν 600 περίπου εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μελών της Γαλλικής Ομοσπονδίας ως σύνεδροι. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση, συμμετείχαν επίσης στην τελετή περίπου 30 αντιπρόσωποι από άλλες Ομοσπονδίες και Δικαιοδοσίες του Droit Humain, καθώς και περίπου 20 αντιπρόσωποι από άλλες φίλες Τεκτονικές Δυνάμεις (Μικτές, Αμιγείς ανδρικές και Αμιγείς γυναικείες) της Γαλλίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε επίσημα από την Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο. Ακολούθησε γεύμα αγάπης.
 • Από 17 ως 20 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ζενίθ Παρισίων το 14ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος «Le Droit Humain», πού διοργανώνεται ανά 5ετία. Συμμετείχαν περισσότεροι από 800 Αδελφοί, εκπρόσωποι των 22 Ομοσπονδιών, 8 Δικαιοδοσιών και 25 Πιονιέρικων Στοών του Droit Humain από περίπου 60 χώρες. Από την Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχαν 30 Αδελφοί με επικεφαλής τον Κραταιότατο Μεγάλο Διοικητή Ενδοξώτατο Αδελφό Μιχ. Μπ., 33ο. Κύριο έργο του Συνεδρίου ήταν η ριζική αναθεώρηση του Διεθνούς Συντάγματος του Droit Humain. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για το νέο Ύπατο Συμβούλιο και η εγκατάστασή του έγινε στις 20/5/12 σε μια λαμπρή τελετή με την παρουσία πολυάριθμων αντιπροσώπων από άλλες φίλες Τεκτονικές Δυνάμεις. Ως νέα Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχης εξελέγη καί εγκαταστάθηκε η Ενδοξώτατη Αδελφή Yvette Ramon, 33o, Γαλλίδα. Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας ορίσθηκε η Ενδοξώτατη Αδελφή Μαρία Κυριακόγγονα. Στα πλαίσια του Συνεδρίου οργανώθηκε καί τελετή μύησης. Ακολούθησε εξαιρετικό γεύμα αγάπης σε "μαγικό" χώρο Μουσείου.
 • Στις 3 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη πανηγυρική αφή των φώτων της Στοάς "Pace e Progresso" (Ειρήνη καί Πρόοδος) της Ιταλικής Ομοσπονδίας του Droit Humain, στην οποία πρωτοστάτησε η Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχης του Διεθνούς μας Τάγματος, Ενδοξώτατη Αδελφή Danièle Juette, 33o. Η Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχε με αντιπροσωπεία υπό τον Κραταιότατο Μεγάλο Διοικητή, Ενδοξώτατο Αδελφό Μ. Μπ., 33ο,  στην οποία μετείχαν μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου των Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών, καθώς καί Σεβάσμιοι καί μέλη των Στοών "Αθηνά, 815", "Πυθαγόρας, 1464", "Ορφέας-Ήλιος, 1465" καί "Εστία, 1478". Μετά την εγκατάσταση παρατέθηκε γεύμα αγάπης. Με την ευκαιρία της τελετής, η Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχης παρουσίασε στην Libreria Aseq (βιβλιοπωλείο ειδικευμένο σε θέματα εσωτερισμού), παρουσία των Αδελφών, το βιβλίο πού είχε εκδοθεί πρόσφατα για τη ζωή καί το έργο της Μαρίας Ντερέμ.
 • Στις 8 καί 9 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το 13o Colloquium του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο", που οργάνωσε η Γαλλική Ομοσπονδία, με παρουσία των περισσότερων μελών του Υπάτου Συμβουλίου καί επικεφαλής την Μεγάλη Διδάσκαλο του Τάγματος. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε τις προτάσεις πού θα μπορούσαν στην παρούσα εποχή να υποβάλουν οι Τέκτονες γιά την βελτίωση, με ανθρωπισμό, του ατόμου, της κοινωνίας καί των διαπολιτισμικών σχέσεων. Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από 20 Αδελφές καί Αδελφούς προερχόμενους από τις Στοές "Αθηνά", "Αναγέννηση", "Ίσις", "Δήλος", "Εστία", "Ορφέας-Ήλιος" καί "Πυθαγόρας". Το πρόγραμμα, επιπλέον των εργασιών, περιελάμβανε - για όσους το επιθυμούσαν - καί επίσκεψη στον εξαιρετικό Καθεδρικό Ναό (έργο Συντεχνιών του Μεσαίωνα), στο γειτονικό Μουσείο Οικοδόμησης του Ναού (πού αρχικά ήταν η Στοά των Συντεχνιών), σε βασικά μνημεία της πόλης (συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης), καθώς καί πλόα στο ποτάμι καί ένα πανηγυρικό δείπνο αγάπης σε παραδοσιακό κτίριο κλασσικής αλσατικής αρχιτεκτονικής. 
 
 •  Τον Μάϊο 2011 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας αφή φώτων Στοάς υπό την σφύρα της Μεγάλης Διδασκάλου του Τάγματος, Ενδοξώτατης Αδελφής Danièle Juette. Την Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσώπησαν επίσημα οι Ενδοξώτατοι Αδελφοί Π.Ζ. καί Ν.Σμ., 33ο 
 • Στις 26 Μαρτίου 2011 οργανώθηκε στο Παρίσι από την Γαλλική Ομοσπονδία του Droit Humain κοινή συνάντηση των Συνόδων (Consistoires) τριών Περιφερειών της Γαλλίας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν το πρωί στον 31ο βαθμό καί το απόγευμα στον 32ο, με πίνακες για αντίστοιχα θέματα. Στις εργασίες συμμετείχε καί η Μεγάλη Διδάσκαλος του Τάγματος, Ενδοξώτατη Αδελφή Danièle Juette, 33o, καθώς καί αντιπροσωπείες από τις Ομοσπονδίες του Βελγίου καί της Ελλάδας καί τη Δικαιοδοσία του Λουξεμβούργου του Droit Humain. Την Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσώπησε στις συνεδρίες η Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο. Παρατέθηκε γεύμα αγάπης στην έδρα του Υπάτου Συμβουλίου του Droit Humain.
 • Στις 27 Μαρτίου 2010 οργανώθηκε στο Παρίσι από την Γαλλική Ομοσπονδία του Droit Humain θεματικό συνέδριο (colloque) με θέμα "Μεσόγειος: μιά γέφυρα μεταξύ Ανατολής καί Δύσης". Αναπτύχθηκε πολύ ενδιαφέρων προβληματισμός καί διάλογος τόσο για τρόπους κατανόησης, συνύπαρξης καί συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών επιλογών, όσο καί για την αξιοποίηση επίσημων σχημάτων όπως η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία καί η (μετεξέλιξή της σε) Ένωση για την Μεσόγειο. Στο συνέδριο, πού παρακολούθησαν πολλοί Γάλλοι, Αδελφοί καί μη, συμμετείχε καί η Μεγάλη Διδάσκαλος του Τάγματος, Ενδοξώτατη Αδελφή Danièle Juette, 33o, ο Πρόεδρος καί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας, επιστήμονες με εμπειρία καί γνώση σε θέματα Μεσογείου, εκπρόσωποι από Μεσογειακές Ομοσπονδίες του Τάγματος, όπως η Ελληνική, η Ισπανική, η Ιταλική καί η Ισραηλινή, δημοσιογράφοι καί άλλοι. Την Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσώπησε επίσημα στο συνέδριο η Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο. Στα πλαίσια του συνεδρίου, οργανώθηκε νυχτερινός πλόας στο Σηκουάνα καί δείπνο αγάπης επί του πλοίου. 
 • Από 29 Μαϊου μέχρι 1 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το 12o Colloquium του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο", που οργάνωσε η Αυστριακή Ομοσπονδία. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε την αναζήτηση του ανθρωπιστικού ρόλου του Τεκτονισμού στη σημερινή εποχή, μεταξύ ορθολογιαμού κι εσωτερικότητας. Αφιέρωμα στο θεματικό αυτό συνέδριο περιλαμβάνεται στο τεύχος Νο 33 (2009) του ηλεκτρονικού περιοδικού "Le Droit Humain International". Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από μεγάλο αριθμό Αδελφών προερχόμενων από τις Στοές "Αθηνά", "Αναγέννηση", "Δελφοί", "Δήλος", "Εστία" καί "Δίας". Το πρόγραμμα, επιπλέον των εργασιών, περιελάμβανε - για όσους το επιθυμούσαν - καί επίσκεψη στο Τεκτονικό Μουσείο του Rosenau καθώς καί παρακολούθηση παράστασης στην Όπερα της Βιέννης. Κάποια μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας αξιοποίησαν την ευκαιρία για να επισκεφθούν καί το Μουσείο-Σπίτι του Μότσαρτ, την έδρα των Τευτόνων Ιπποτών, τον καθεδρικό ναό με τα γλυπτά των Συντεχνιών, το σπίτι τού Ρήγα Φεραίου καθώς καί την "Ελληνική Γειτονιά" του 18ου-19ου αιώνα.  
 • Στις 11-5-2008 πραγματοποιήθηκε στο Τέλ Αβίβ του Ισραήλ αφή φώτων της Στοάς "Infini, 1878" (Άπειρο) υπό την σφύρα της Μεγάλης Διδασκάλου του Τάγματος, Ενδοξώτατης Αδελφής Danièle Juette. Από την Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχε ολιγάριθμη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Κραταιότατο Μεγάλο Διοικητή Ενδοξώτατο Αδελφό Μ. Μπ., 33ο, καί Αδελφούς από τις Στοές "Ορφέας-Ήλιος" καί "Θέμις".
 •  Από 17 ως 20 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε στο Ζενίθ Παρισίων το 13ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος «Le Droit Humain», πού διοργανώνεται ανά 5ετία. Συμμετείχαν περισσότεροι από 600 Αδελφοί, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, Δικαιοδοσιών και Πιονιέρικων Στοών του Droit Humain από περίπου 60 χώρες. Από την Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχαν 25 Αδελφοί με επικεφαλής τον Κραταιότατο Μεγάλο Διοικητή Ενδοξώτατο Αδελφό Μ. Μπ., 33ο. Το Συνέδριο προέβη σε τροποποιήσεις του Διεθνούς Συντάγματος του Droit Humain. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για το νέο Ύπατο Συμβούλιο, κατά τις οποίες εξελέγη καί εγκαταστάθηκε ως νέα Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχης η Ενδοξώτατη Αδελφή Danièle Juette, 33o, Γαλλίδα, σε μια λαμπρή τελετή με την παρουσία πολυάριθμων αντιπροσώπων από άλλες φίλες Τεκτονικές Δυνάμεις. Κραταιότατος Μεγάλος Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας επανορίσθηκε ο Ενδοξώτατος Αδελφός Μ. Μπ., καί μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Υπάτου Συμβουλίου ο Ενδοξώτατος Αδελφός Λ. Ν. Στα πλαίσια του Συνεδρίου οργανώθηκε καί τελετή μύησης. Ακολούθησε γεύμα αγάπης.
 • Στις 24/3/2007 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, οργανωμένη από τη Στοά "Ευρώπη, 1515" της Βελγικής Ομοσπονδίας του Droit Humain, τελετή για τον εορτασμό της επετείου των 50 χρόνων από την Συνθήκη της Ρώμης καί την ίδρυση του οργανισμού, πού αποτέλεσε στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω της πολυάριθμης συμμετοχής τόσο Αδελφών από τις Oμοσπονδίες του Droit Humain, όσο κι από φιλικές τεκτονικές δυνάμεις του Βελγίου καί του Λουξεμβούργου, η τελετή αλλά καί το δείπνο αγάπης πραγματοποιήθηκαν στον μεγάλο κι εντυπωσιακό Ναό, αιγυπτιακής έμπνευσης καί διακόσμησης, της Μεγάλης Ανατολής Βελγίου. Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε επίσημα από την Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο
 • Στις 20/5/2006, Σάββατο, πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες δύο συνεδρίες της Συνόδου "Πρωϊνό Άστρο" της Βελγικής Ομοσπονδίας. Το πρωϊ συνεδρίασε σε 32ο βαθμό καί αυξήθηκαν 3 Αδελφοί κι Αδελφές. Το απόγευμα συνεδρίασε σε 31ο βαθμό καί αυξήθηκαν 6 Αδελφοί κι Αδελφές. Τις ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες εργασίες της Βελγικής Συνόδου (Consistorium) ετίμησαν με την παρουσία τους ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης, Ενδοξώτατος Αδελφός Njordur Njardvik, 33ο, οι Κραταιότατοι Μεγάλοι Διοικητές της Αυστρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Πολωνίας καί της Νότιας Αφρικής επικεφαλής αντιπροσωπειών από τις Ομοσπονδίες τους, εκπρόσωποι Συνόδων από έξι Περιφέρειες της Γαλλικής Ομοσπονδίας, καθώς καί Αξιωματικοί της Συνόδου της Ελληνικής Ομοσπονδίας (οι Ένδοξοι Αδελφοί Λ.Ν., Α. Μπ., Τ.Ζ., 32ο καί η Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο). 
 • Στις 24-26 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε στο Windsor, κοντά στο Λονδίνο, το 10o Colloquium του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο", που οργάνωσε η Βρετανική Ομοσπονδία. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε την έννοια του Μ:.Α:.Τ:.Σ:. καί της προόδου της ανθρωπότητας. Λειτούργησαν τρείς ομάδες εργασίας καί ο διάλογος διευκολύνθηκε καί εμπλουτίστηκε με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών επικοινωνίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε καί επίσκεψη στους χώρους του Avesbury καί του Stonehenge, γνωστούς από τα μεγαλιθικά τους μνημεία, καθώς καί τελετή του Αγ. Ιωάννου του Θέρους. Αφιέρωμα στο θεματικό αυτό συνέδριο περιλαμβάνεται στο τεύχος Νο 27 (2006) του ηλεκτρονικού περιοδικού "Le Droit Humain International". Την Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσώπησε στο Colloquium η Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο.
 •  Τον Μάϊο του 2004 γιορτάστηκαν πανηγυρικά τα 200 χρόνια από την δημιουργία του Αρχαίου κι Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, πού αποτελεί τον κύριο τρόπο εργασίας του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain". Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, έδρα του Υπάτου Συμβουλίου, με ενεργή δράση καί πρωτοβουλία της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Χώρος διενέργειας των δραστηριοτήτων, λόγω της ευρύτατης συμμετοχής μελών του Droit Humain από όλες τις Ομοσπονδίες καί Δικαιοδοσίες, αλλά καί εκπροσώπων άλλων τεκτονικών δυνάμεων, ήταν η εντυπωσιακή τεκτονική Στέγη της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε επίσημα από την Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 31ο
 • Από 30 Μαϊου ως 1 Ιουνίου 2003 η Ελληνική Ομοσπονδία, υπό την καθοδήγηση του Κραταιότατου Μεγάλου Διοικητή, Ενδοξώτατου Αδελφού Μ. Μπ., οργάνωσε καί φιλοξένησε στην Αθήνα το 9ο Διεθνές Θεματικό Συνέδριο (Colloquium) του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο". Στα πλαίσια του Συνεδρίου οι μετέχοντες πραγματοποίησαν επίσκεψη στους Δελφούς, παρακολούθησαν πρόγραμμα δημοτικών χορών στο θέατρο της Δώρας Στράτου καί παρακάθησαν σε πλουσιοπάροχα γεύματα αγάπης. Τα Θεματικά Συνέδρια του "Ανθρώπινου Δίκαιου" πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια σε μιά διαφορετική χώρα καί οργανώνονται από την αντίστοιχη εθνική Ομοσπονδία. Στο Συνέδριο της Αθήνας συμμετείχαν 350 μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί 180 Αδελφές καί Αδελφοί από άλλες Ομοσπονδίες καί Δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης, Ενδοξώτατος Αδελφός Njordur Njardvik, καί τα μέλη τού Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματος. Στα πλαίσια του Συνεδρίου λειτούργησαν τρείς επιτροπές, πού συζήτησαν θέματα ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, προσέγγισης των διαφορετικών εμπειριών καί συνθηκών των χωρών προέλευσής μας καί δυνατοτήτων επέκτασης του "Ανθρώπινου Δίκαιου" σε άλλες χώρες. Εκτενής αναφορά στο Συνέδριο της Αθήνας καί στα πορίσματα των τριών επιτροπών του περιλαμβάνεται στο International Bulletin του Τάγματος (Νο 24, Φεβρουάριος 2004). 
 •  Από 6 ως 9 Ιουνίου 2002 πραγματοποιήθηκε στο Ζενίθ Παρισίων το 12ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος «Le Droit Humain». Συμμετείχαν πολλοί Αδελφοί, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, Δικαιοδοσιών και Πιονιέρικων Στοών του Droit Humain από πολλές χώρες. Από την Ελληνική Ομοσπονδία συμμετείχε μεγάλος αριθμός Αδελφών. Το Συνέδριο προέβη σε τροποποιήσεις του Διεθνούς Συντάγματος του Droit Humain καί εξέλεξε το νέο Ύπατο Συμβούλιο. Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης επανεξελέγη καί εγκαταστάθηκε ο Ενδοξώτατος Αδελφός Njordur Njardvik, 33o. Κραταιότατος Μεγάλος Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας ορίσθηκε ο Ενδοξώτατος Αδελφός Μ. Μπ., καί μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Υπάτου Συμβουλίου ο Ενδοξώτατος Αδελφός Α. Μρ. Ακολούθησε γεύμα αγάπης. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν τελετή αύξησης σε 4ο βαθμό καί μύηση στον βαθμό του Διδασκάλου του Σήματος (τύπος της Υόρκης), με συμμετοχή Αδελφών από όλες τις μετέχουσες χώρες, πού κατείχαν τον κάθε βαθμό αντιστοίχως.
 • Τον Μάϊο 1997 πραγματοποιήθηκε στο Ζενίθ Παρισίων το 11ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος «Le Droit Humain», πού ως τότε διοργανωνόταν ανά 7ετία. Συμμετείχαν πολλοί Αδελφοί, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, Δικαιοδοσιών και Πιονιέρικων Στοών του Droit Humain από πολλές χώρες. Από την Ελληνική Δικαιοδοσία (την εποχή εκείνη) συμμετείχε μεγάλος αριθμός Αδελφών. Το Συνέδριο προέβη σε τροποποιήσεις του Διεθνούς Συντάγματος του Droit Humain κι αποφάσισε να γίνονται στο εξής τα Διεθνή Συνέδρια κάθε 5 χρόνια. Επίσης, οργανώθηκε τελετή μύησης καί πραγματοποιήθηκαν εκλογές για το νέο Ύπατο Συμβούλιο. Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης εξελέγη καί εγκαταστάθηκε ο Ενδοξώτατος Αδελφός Njordur Njardvik, 33o, Ισλανδός. Ακολούθησε γεύμα αγάπης. 
 
 • Τον Ιούνιο 1995 η Ισλανδική Ομοσπονδία οργάνωσε καί φιλοξένησε στο Ρέϋκιαβικ το 6ο Διεθνές Θεματικό Συνέδριο (Colloquium) του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain-Το Ανθρώπινο Δίκαιο". Θέμα του ήταν η Τεκτονική Ανοχή καί τα όριά της. Στα πλαίσια του Συνεδρίου οργανώθηκε καί τελετή μύησης, όπου τόσο οι Έλληνες Αδελφοί όσο καί η πλειοψηφία των υπολοίπων, πού χρησιμοποιούν συνήθως το Τυπικό πού επονομάζεται "Κοντινένταλ", βίωσαν για πρώτη φορά την εμπειρία του Τυπικού πού αποκαλείται "Λόντερντέηλ" ή "Αγγλικό". Οι μετέχοντες πραγματοποίησαν επίσης επίσκεψη σε περιοχή με έντονα τα χαρακτηριστικά της ηφαιστειογενούς της προέλευσης καί θαύμασαν εντυπωσιακούς πίδακες Γκάϊζερ. Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης, Ενδοξώτατος Αδελφός Marc Grosjean, μέλη τού Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματος, καθώς καί Αδελφές καί Αδελφοί από διάφορες Ομοσπονδίες καί Δικαιοδοσίες του Τάγματος, μεταξύ των οποίων καί πολυμελής Ελληνική Ομοσπονδία. Κάποιοι από τους Αδελφούς αξιοποίησαν την ευκαιρία θερμών λουτρών στην μαγευτική Γαλάζια Λιμνοθάλασσα, ενώ ένας πολύ μικρός αριθμός επισκέφθηκε με ελικόπτερο καί τζιπ τον μεγάλο παγετώνα καί το γειτονικό του προστατευόμενο φυσικό πάρκο.
      
 • Τον Απρίλιο του 1993 γιορτάστηκαν πανηγυρικά τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain". Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, έδρα του Υπάτου Συμβουλίου, με ενεργή δράση καί πρωτοβουλία της Γαλλικής Ομοσπονδίας καί με την παρουσία του Ύπατου Μεγάλου Ταξιάρχη, Ενδοξώτατου Αδελφού Marc Grosjean, καθώς καί πολλών μελών τού Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματος. Χώρος διενέργειας των δραστηριοτήτων, λόγω της ευρύτατης συμμετοχής μελών του Droit Humain από όλες τις Ομοσπονδίες καί Δικαιοδοσίες, αλλά καί εκπροσώπων άλλων τεκτονικών δυνάμεων, ήταν η εντυπωσιακή τεκτονική Στέγη της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, Τάγματος με το οποίο το Droit Humain διατηρεί φιλικές σχέσεις. Στο ίδιο κτίριο λειτουργεί καί σημαντικό Τεκτονικό Μουσείο. Στα πλαίσια των πανηγυρικών τελετών, πραγματοποιήθηκε θεατρική αναπαράσταση της ίδρυσης καί πρώτης λειτουργίας του Droit Humain, καθώς καί τελετή εισδοχής, πού πραγματοποίησε η πρώτη Στοά του Τάγματος, πού φέρει το όνομα "Maria Deraismes, No 1". Η Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από πολυάριθμη αντιπροσωπεία προερχόμενη από ευρύ φάσμα Στοών, με μεγαλύτερη συμμετοχή από τις Στοές "Αθηνά", "Αναγέννηση", "Απόλλων", "Εστία" καί "Θέμις". Τα Γαλλικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν αναμνηστικά γραμματόσημα με αντίστοιχες σφραγίδες καί φακέλους φιλοτελικής σημασίας.

 
HomeΕισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-ActualityΠοιοί είμαστε, About usΙστορία, HistoryΔραστηριότητες, ActivitiesΘεσμικά Νέα, Institutional NewsΈντυπα, PublicationsΕπικοινωνία, Communication